NEN 3140 Keuring

Wat betekent NEN 3140 voor uw bedrijf?

Elektrische installaties in bedrijven moeten regelmatig getest worden op veiligheid.
Deze veiligheidskeuring bestaat uit drie delen:

- Veilig gebruik van de installatie

- Veilig gebruik van elektrische gereedschappen

- Instructie voor werknemers die werken met of in de buurt van elektrische gereedschappen en installaties

Periodieke keuring van installaties en gereedschappen is door de wet voorgeschreven en de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen zullen hiernaar vragen in geval van een ongeval of schade. Niet naleven van deze keuring kan zelfs tot sancties leiden zoals het niet uitkeren van geleden schade.

Het is in het belang van uw bedrijf en uw werknemers om deze keuring serieus te nemen.

De arbeidsinspectie heeft in samenwerking met KEMA een kwaliteitsborg opgebouwd. NEN 3140 valt onder deze borg.

De omvang van de elektrische installatie en de van toepassing zijnde normering wordt vastgesteld door de keurende instantie. Deze checkt ook de aanwezigheid van volledige tekeningen en protocollen. De inspecties worden verricht volgens een checklist waarna een schriftelijk inspectierapport met eventuele aanbevelingen wordt verstrekt.
Mocht tijdens een inspectie afwijkingen worden geconstateerd dan wordt dit direct gemeld zodat reparatie kan plaatsvinden. Tijdens een eventuele hercontrole wordt bekeken of deze reparaties zijn uitgevoerd.

Na een goedkeuring wordt een certificaat overhandigd dat aan verzekering en arbeidsinspectie kan worden overlegd.

Wilt u meer informatie over NEN 3140/3180 keuringen neemt u dan contact met ons op.

electrician-1080573_1920
electrician-2755683_1920

Wilt u meer informatie over NEN 3140/3180 keuringen?

Neemt u dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend afspraak of een offerte op maat.

ADRES

Ampèrestraat 18 T
3861 NC  Nijkerk

088 - 88 90 777